Författare


Foto Henric Lindsten

Hanna Landahl

Ljuskällan

 Kommer i februari!

"Ämnet för romanen ligger i tiden och med subtil humor visar Landahl hur en ganska drastisk förändring i sättet att leva kan genomföras, men även det problematiska med detta. (...) författaren lyckas kommentera olika livsstilar i vår samtid på ett tänkvärt sätt."

Catharina Bergman, BTJ-häftet nr 2 2020

 

 

Förlåt för hålet

 

"Förlåt för hålet har ett vardagligt språk - lättillgängligt för mellanåldern - trovärdiga dialoger, många träffsäkra beskrivningar

och föredömligt korta kapitel." John Karlsson, BTJ-häftet nr 7 2019

 

 

Under två timmar


"Väldigt trovärdig och den vill inte lämna mig.

Hoppas den når en bred och stor publik."

Agneta Norrgård, bokrecensent i SVT och SRHanna Landahl

mail@hannalandahl.se